moto-park.pl

Motoryzacja w najlepszym wydaniu

Jeśli chcemy podarować komuś samochód – co należy o tym wiedzieć?

Należy wiedzieć, że darowizny drobnych przedmiotów zdarzają się często i nie wymagają z reguły formalności. Co jednak, jeśli chcemy komuś podarować auto? A co jeśli chcemy tylko je użyczyć? Warto wiedzieć, że aby przekazać samochód w formie darowizny niezbędne będzie spisanie umowy darowizny. Powinna być ona zawarta w formie aktu notarialnego. Ale i umowa zawarta bez zachowania tej formy będzie ważna, kiedy zostanie wykonana. Czyli auto zostanie przekazane. Musi być ona zawarta na piśmie.
Jest to konieczne do rejestracji pojazdu oraz przy rozliczeniach z urzędem skarbowym. Rejestracja samochodu to obowiązek obdarowanej nim osoby. Obdarowana osoba powinna przerejestrować pojazd w urzędzie gminy (miasta) właściwym we względu na swoje miejsce zamieszkania. Przy rejestracji pojazdu trzeba mieć dokumenty. Niezbędne będą: akt własności (czyli na przykład umowa darowizny), karta pojazdu, dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne oraz dowód osobisty rejestrującego. Należy wiedzieć, że od darowizny należy zapłacić podatek. Płaci go obdarowany. To na nim ciążą obowiązki: obliczenia wysokości podatku, złożenia zeznania w urzędzie skarbowym (US) oraz zapłacenia podatku. Jeśli darowizna została przekazana w gronie najbliższej rodziny, będzie zwolniona z podatku. Przez najbliższą rodzinę rozumie się: męża, żonę, dzieci, wnuki, rodziców, dziadków, pasierbów, ojczyma i macochę.
Trzeba też wiedzieć, ze jeśli wartość darowizn w ciągu 5 lat wśród osób z tej grupy podatkowej wynosi poniżej 9637 zł nie musimy jej nawet zgłaszać w urzędzie skarbowym. Natomiast jeśli wartość jest wyższa, nie zapłaci się podatku o ile się darowiznę zgłosi w ciągu 6 miesięcy od tego faktu. Znów jeśli chcemy przekazać komuś samochód na jakiś czas, a nie na stałe, możliwe jest jego czasowe użyczenie. Zawierając umowę użyczenia, użyczający zezwala na bezpłatne używanie samochodu bezterminowo lub w określonym czasie. Umowa taka jest bezpłatna. Może być ustna lub na piśmie. To przydaje się, kiedy zdarzą się nieporozumienia. Korzystający z samochodu powinien używać go zgodnie z przeznaczeniem i o niego dbać.